Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

Czas na zmiany! Rozpoczęcie realizacji projektu pn. Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie” w ramach działania 2.5 POWER

Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie od dnia 01.09.2017 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie”.
Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.
Dofinansowanie projektu z UE: łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 353 855,00 PLN i obejmuje dofinansowanie, z następujących źródeł:
- § ze środków europejskich w kwocie 298 228,99 PLN co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu,
- § oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 55 626,01 PLN.
Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego | oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
Okres realizacji projektu : 01.09.2017 – 30.08.2019
Biuro Projektu: Dział Strategii i Projektów Społecznych | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie | ul. Grunwaldzka 235 | 43-600 Jaworzno | IV piętro | Kontakt : 32 618 18 39 | 32 618 18 72

Do pobrania:

  1. Informacja o realizacji projektu - (pobierz .PDF)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl