Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Mops Jaworzno
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
W OKRESIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

Działalność regulują dotychczas obowiązujące przepisy (w zakresie zasad, przesłanek i kryteriów udzielania pomocy) oraz nowe i ciągle aktualizowane rozporządzenia, polecenia, instrukcje, wytyczne właściwych organów państwowych.

 1. Pracownicy MOPS-u wykonują zadania w siedzibach działów Ośrodka jak i w sposób zdalny. Zawieszona jest bezpośrednia obsługa klientów.
 2. Wnioski o przyznanie świadczeń oraz wszelką korespondencję można przekazywać pocztą, mailem lub w siedzibie MOPS-u przy ul. Północnej 9b (wejście z tyłu budynku od ul. Podwale), wrzucając dokumenty do przygotowanej skrzynki z napisem MOPS.
 3. Wszystkie świadczenia finansowe (wychowawcze- 500+, rodzinne, alimentacyjne) są wysyłane na konto lub przekazem pocztowym w przewidzianych prawem terminach. Nowe wnioski są realizowane na bieżąco.
 4. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe) są wysyłane na konto lub przekazem pocztowym w przewidzianych prawem terminach. Zasiłki okresowe będą z urzędu przedłużone do 30 czerwca br.. Odstępuje się do odwołania od procedur przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Nowe wnioski są realizowane na bieżąco.
 5. MOPS w sposób ciągły świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić (głównie osoby leżące). Opiekunki m.in. zaopatrują te osoby w żywność, realizują recepty, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, wykonują czynności higieniczne, podają leki, karmią, dostarczają ciepłe posiłki z Jadłodajni Miejskiej. Wnioski o taką pomoc będą realizowane na bieżąco.
 6. Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na bieżąco realizuje zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (w szczególności dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez, ortez).
  Ponadto na bieżąco realizowany jest program Aktywny Samorząd, w ramach którego udziela się pomocy finansowej za środków PFRON w zakresie:
  • pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie głównie czesnego),
  • likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (np. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, dofinansowanie oprzyrządowania samochodów, dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego, dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego).
  Program ten obsługiwany jest w dużym zakresie zdalnie, przy pomocy platformy internetowej SOW – system obsługi wsparcia.
  Pozostałe zadania powiatu finansowane ze środków PFRON (m.in. likwidacja barier architektonicznych, technicznych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci) realizowane będą po podjęciu w kwietniu br. uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie o podziale środków PFRON.
 7. Do Noclegowni i Schroniska dla osób bezdomnych dowożone są posiłki i suchy prowiant z Jadłodajni Miejskiej.
 8. Wszystkie placówki dziennego pobytu (Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 2 Dzienne Domy Pomocy, 2 Kluby Seniora, Ognisko Wychowawcze, świetlice środowiskowe) zostały zamknięte do odwołania. Nad pozostającymi w domach i mieszkaniach pensjonariuszami dziennych domów pomocy społecznej nadzór sprawuje Stowarzyszenie „Nasza Przystań”.
 9. Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej działa w sposób ciągły i całodobowy. Dom jest zamknięty dla osób odwiedzających.
 10. Jadłodajnia Miejska przygotowuje posiłki tylko dla Noclegowni i Schroniska dla osób bezdomnych, dla realizacji usług opiekuńczych (posiłki zabierane przez opiekunki) oraz ewentualnych skoordynowanych akcji służb miejskich.
 11. W porozumieniu z Sanepidem szczególne procedury pomocy wdrożone są dla osób objętych kwarantanną. MOPS jest w kontakcie z wszystkimi osobami/ rodzinami w kwarantannie, zgłoszonymi przez Sanepid.
 12. MOPS na bieżąco współpracuje z Policją, Strażą Miejską, Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną i innymi służbami, w celu ewentualnego objęcia pomocą szczególnie osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych- niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny, sąsiadów czy organizacji społecznych.
 13. Poszukujemy osób chętnych do pełnienia funkcji wolontariuszy na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i samotnych, którzy z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego potrzebują wsparcia w formie zaopatrzenia ich w żywność, środki czystości oraz leki. Kontakt sekretariat Mops – 32 618-18-40.
 14. MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji w zakresie możliwości otrzymania pomocy pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo:

Wszystkie informacje o świadczeniach i usługach realizowanych przez MOPS znajdują się na stronie internetowej mops.jaworzno.pl

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 1. MZON ma wyłączoną bezpośrednią obsługę interesantów.
 2. Wnioski można przekazywać pocztą lub w siedzibie MZON przy ul. Łukasiewicza 7 wrzucając dokumenty do przygotowanej skrzynki z napisem skrzynka podawcza MZON.
 3. Komisje lekarskie są odwołane. Lekarze orzekają zaocznie jedynie w przypadku osób, które przedstawią wystarczającą dokumentację medyczną i obecność ich jest nieobowiązkowa.
 4. W projekcie ustawy o tarczy antykryzysowej wprowadzono następujące zmiany:
  • orzeczenia zachowują ważność przez okres kolejnych 90 dni od dnia upływu terminu tego orzeczenia, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu nie pełnosprawności,
  • karty parkingowe zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenia mogą być wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego, uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.INFORMACJA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W obecnym czasie przyszło nam wszystkim zmagać się z niewyobrażalną chorobą, która wpływa nie tylko na nasze zdrowie fizyczne, ale może nieść za sobą również konsekwencje psychologiczne. Dlatego wszyscy mieszkańcy naszego miasta mogą nadal korzystać z pomocy psychologów i pedagogów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pomoc świadczona jest przez telefon, mail, skype (po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem OIK).
Pracujemy od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-19.00, w piątek 7.00 – 15.00.
Osoby zmagające się z uzależnieniem od narkotyków mają zapewniony kontakt telefoniczny z terapeutą uzależnień w poniedziałki i wtorki w godzinach 14.00-19.00.

Telefony do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie:

 • 32 618 19 77
 • 666 832 571
 • Terapeuta uzależnień 732 043 218Jeśli jesteś osobą, która podlega kwarantannie, doświadczasz silnego stresu w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, doświadczasz niepokoju, lęku i nie potrafisz poradzić sobie z sytuacją przymusowej izolacji skontaktuj się z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, którzy udzielą profesjonalnej pomocy.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl