Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

10.08.2015

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Do końca lutego 2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, osoby które spełniają kryteria dochodowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzyma paczki żywnościowe, składające się z : makaronu świderki, ryżu białego, kaszy jęczmiennej, płatków kukurydzianych, mleka UHT, sera żółtego groszku z marchewką, koncentratu pomidorowego, dżemu truskawkowego, mielonki wieprzowej , klopsików w sosie własnym, cukru białego, oleju rzepakowego.
Prócz wsparcia żywnościowego, MOPS w Jaworznie, OPL (lokalna organizacja partnerska) realizować będzie cykliczne działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności: warsztaty kulinarne, dietetyczne i edukacji ekonomicznej. Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ w województwie śląskim będą również mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.
Podprogram edycja 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Chrześcijańska Służba Charytatywna w Jaworznie przy pomocy Śląskiego Banku Żywności objęła w 2014 roku wsparciem żywnościowym 500 osób.

Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również następujące działania towarzyszące:
1. Program Aktywnej Integracji
2. kierowanie beneficjentów do Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej
3. działania asystentów rodziny
4. kolonie i półkolonie dla dzieci z rodzin ubogich
5. pomoc psychologiczna
6. Kompas- Program Rewitalizacji Społecznej bloków socjalnych w Jaworznie
7. roboty publiczne, prace społecznie użyteczne.
BANK ŻYWNOŚCI

Projekt i realizacja: DevSpace.pl