Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, DZIAŁAJĄC Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA, OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2019.

PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO SKŁADANIA OFERT SĄ FUNDACJE ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 21 MAJA 2019 R.

SZCZEGÓŁY DOT. KONKURSU ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH.

DO POBRANIA:

  1. Ogłoszenie konkursu 2019 - (plik .PDF)
  2. Oświadczenie - konto bankowe, dane osobowe - (plik .PDF)
  3. Oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności pożytku publicznego - (plik .PDF)
  4. Wzór oferty - (plik .PDF)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Do dnia 14.05.2018 r. do MOPS w Jaworznie wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej. Oferta otrzymała pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

Wysokość udzielonej dotacji została zamieszczona w załączniku.

DO POBRANIA:

  1. Załącznik - (plik .PDF)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl