Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

Z dniem 24 września 2018 r. ruszył nabór wniosków w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd (dot. roku akademickiego 2018/2019), który potrwa do dnia 10 października 2018 r. Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej, kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych , ul. Północna 9b pok. 4 (parter) w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 8 do 14 oraz w czwartki w godzinach od 8 do 15 - środa jest dniem wewnętrznym bez obsługi stron.

Do pobrania:

 1. Wniosek do pobrania - (plik .PDF)
 2. Oświadczenie - (plik .PDF)

Z dniem 1 sierpnia 2018 r. ruszył nabór wniosków w ramach Modułu I: Obszar A1, B1 i B2 oraz C3. Osoby niepełnosprawne pod warunkiem spełnienia wymogów programu, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, do nabycia sprzętu elektronicznego oraz szkoleń w ramach jego obsługi, a także do zakupu protez kończyn w których zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości). Wnioski można składać do dnia 30 sierpnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b pok 4 (parter) w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00, w czwartki od 8:00 do 16:00 i w piątki od 8:00 do 13:00 - środa jest dniem wewnętrznym bez obsługi stron.

Wnioski do pobrania:

Obszar A1:

 1. Wniosek Moduł I - (pobierz .PDF)
 2. Wkładka A nr 1 - (pobierz .PDF)
 3. Oświadczenie dochodu Moduł I - (pobierz .PDF)
 4. Zaświadczenie lekarza A 1 i 2, D - (pobierz .PDF)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych - (pobierz .PDF)

Obszar B1 i B2:

 1. Wniosek pełnoletnia MODUŁ I - (pobierz .PDF)
 2. Wniosek podopieczny dziecko Moduł I - (pobierz .PDF)
 3. Wkładka B1 i B2 - (pobierz .PDF)
 4. Zaświadczenie lekarskie B 1 i 2 - (pobierz .PDF)
 5. Oświadczenie dochód Moduł I - (pobierz .PDF)
 6. Zgoda na przetwarzanie danych - (pobierz .PDF)

Obszar C3:

 1. Wniosek MODUŁ I - (pobierz .PDF)
 2. Wniosek podopieczny dziecko Moduł I - (pobierz .PDF)
 3. Wkładka C3 - (pobierz .PDF)
 4. Oświadczenie dochód - (pobierz .PDF)
 5. Zaświadczenie lekarza C3 - (pobierz .PDF)
 6. Zgoda na przetwarzanie danych - (pobierz .PDF)
 7. Specyfikacja - (pobierz .PDF)
 8. Arkusz oceny na aktywizajcę zawodową - (pobierz .PDF)

Z dniem 25.06.2018 r. ruszył nabór wniosków w ramach obszarów A2, C2, C4, i D Modułu I programu "Aktywny Samorząd", który potrwa do dnia 30.08.2018 r. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (parter pok. 4) w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 8-14 oraz w czwartki od 8-15 - środa jest dniem wewnętrznym bez obsługi stron.

Nabór wniosków w pozostałych Obszarach tj. A1, B1, B2 i C3 rozpocznie się w dniu 01.08.2018 r.

Wnioski do pobrania:

Obszar A1:

 1. Wniosek Moduł I - (pobierz .PDF)
 2. Oświadczenie o dochodach - (pobierz .PDF)
 3. Zaświadczenie lekarza A2 - (pobierz .PDF)
 4. Zgoda na przetwarzanie danych - (pobierz .PDF)
 5. Wkładka A2 - (pobierz .PDF)

Obszar C2:

 1. Wniosek Moduł I - (pobierz .PDF)
 2. Wkładka C2 - (pobierz .PDF)
 3. Oświadczenie o dochodach - (pobierz .PDF)
 4. Zgoda na przetwarzanie danych - (pobierz .PDF)

Obszar C4:

 1. Wniosek Moduł I - (pobierz .PDF)
 2. Oświadczenie o dochodach - (pobierz .PDF)
 3. Zgoda na przetwarzanie danych - (pobierz .PDF)
 4. Zaświadczenie lekarza C4 - (pobierz .PDF)
 5. Specyfikacja C4 - (pobierz .PDF)
 6. Wkładka C4 - (pobierz .PDF)

Obszar D:

 1. Wniosek Moduł I - (pobierz .PDF)
 2. Oświadczenie o dochodach - (pobierz .PDF)
 3. Zaświadczenie pracodawcy D - (pobierz .PDF)
 4. Zgoda na przetwarzanie danych Moduł I - (pobierz .PDF)
 5. Wkładka D - (pobierz .PDF)

UWAGA STUDENCI !!!

Z DNIEM 19 MARCA 2018 R. ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW NA MODUŁ II PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD, KTÓRY POTRWA DO DNIA 30 MARCA 2018 R. O DOFINANSOWANIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE LEGITYMUJĄCE SIĘ ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRE POBIERAJĄ NAUKĘ W SZKOLE WYŻSZEJ, POLICEALNEJ, KOLEGIUM LUB MAJĄ OTWARTY PRZEWÓD DOKTORSKI POZA STUDIAMI DOKTORANCKIMI. WNIOSEK MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE MOPS ORAZ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE, UL. PÓŁNOCNA 9B POK 4 (PARTER) W PONIEDZIAŁKI, WTORKI I PIĄTKI W GODZINACH OD 8 DO 14 ORAZ W CZWARTKI OD 8 DO 15 - ŚRODA JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM BEZ OBSŁUGI STRON.AKTYWNY SAMORZĄD W 2018 ROKU

MIASTO JAWORZNO KOLEJNY ROK BĘDZIE REALIZATOREM PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”. W TYM CELU MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE W DNIU 20 LUTEGO 2018 ROKU WYSTĄPIŁ DO ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO PFRON O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU W ROKU BIEŻĄCYM.

NA CO BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC FINANSOWĄ:

MODUŁ I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 6/2018 z dnia 05.02.2018 r. wnioski w ramach Modułu I: Obszar A2, C2, C4 i D wydawane i przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 25.06.2018 r. do 30.08.2018 r. natomiast wnioski w ramach Modułu I: Obszar A1, B1 i B2, C3 wydawane i przyjmowane będą w terminie od dnia 01.08.2018 r. do 30.08.2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie wyznaczył dwa terminy przyjmowania wniosków w zakresie Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

 1. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 wydawane i przyjmowane będą od dnia 19.03.2018 r. do 30.03.2018 r.
 2. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 wydawane i przyjmowane będą od dnia 24.09.2018 r. do 10.10.2018 r.

Wysokość dofinansowania w ramach programu uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków, pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym (Moduł II) oraz merytorycznym (Moduł I).

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA LUB REFUNDACJI (W ZADANIACH, KTÓRE JĄ PRZEWIDUJĄ, ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM VII UST. 1 PROGRAMU) W RAMACH MODUŁU I WYNOSI, W PRZYPADKU:

 1. Obszaru A:
  1. w Zadaniu nr 1 – 8 000,00 zł,
  2. w Zadaniu nr 2 – 2 200,00 zł, w tym:
   - dla kosztów kursu i egzaminów – 1 600,00 zł,
   - dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600,00 zł;
 2. Obszaru B:
  1. w Zadaniu nr 1:
   - dla osoby niewidomej – 20 000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12 000,00 zł,
   - dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8 000,00 zł;
   - dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych– 5 000,00 zł;
  2. w Zadaniu nr 2:
   - dla osoby głuchoniewidomej – 4 000,00 zł,
   - dla pozostałych adresatów obszaru – 2 000,00 zł;
   z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;
 3. Obszaru C:
  1. w Zadaniu nr 2 – 3 000,00 zł,
  2. w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
   - w zakresie ręki – 9 000,00 zł,
   - przedramienia – 20 000,00 zł;
   - ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26 000,00 zł;
   - na poziomie podudzia - 14 000,00
   - na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20 000,00
   - uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25 000,00
   z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
  3. w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,
  4. w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200,00 zł;

 4. Obszaru D – 200,00 zł. miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.


W RAMACH MODUŁU II KWOTA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW NAUKI, DOTYCZĄCYCH SEMESTRU/PÓŁROCZA OBJĘTEGO DOFINANSOWANIEM, WYNOSI W PRZYPADKU:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000,00 zł;
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł;
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700,00 zł. - w przypadkach, które określi realizator programu;
 2. 500,00 zł. - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 3. 300,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 4. 300,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie;
 5. 300,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.


Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

DOPUSZCZALNOŚĆ UDZIELANIA POMOCY W RAMACH MODUŁU II:


Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,


DECYZJĘ O WYSOKOŚCI POMOCY DLA WNIOSKODAWCY PODEJMUJE REALIZATOR PROGRAMU, KTÓRY USTALA WŁASNE SPOSOBY RÓŻNICOWANIA WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl