Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

Wybierz kategorię:

09.10.2019

Pomogę, bo mogę!

Rusza VII edycja pomocy wolontariackiej organizowanej dla podopiecznych Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. W związku z tym poszukujemy wolontariuszy czyli osób...

więcej ...

23.08.2019

Informacja o projekcie ChSD

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie otrzymało wsparcie ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030, przeznaczone na remont dachu budynku Stowarzyszenia przy ul. Solskiego 3a w Jaworznie....

więcej ...

23.08.2019

Rodziny wspierające

Informacja dla wszystkich rodzin chcących wesprzeć rodziny, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania.

więcej ...

01.08.2019

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przy udziale własnym min 10% będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, które są zatrudnione lub kontynuują naukę i jednocześnie legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności...

więcej ...

30.07.2019

Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie poszukuje organizacji lub stowarzyszeń spełniających wymogi stawiane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

więcej ...

19.07.2019

PODPROGRAM 2018 – efekty

Jaworzno z terenu województwa śląskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chorzowie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie...

więcej ...

27.05.2019

Otwarty konkurs

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, DZIAŁAJĄC Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA, OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2019.

więcej ...

22.03.2019

Działania towarzyszące

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - OPL (lokalna organizacja partnerska) realizować będzie w siedzibie tutejszego MOPS przy ul. Północna 9b w dniu 25 marca 2018 r. (piętro III, pokój 311) w godzinach od 9:30 do 13:30 działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności: warsztaty kulinarne, dietetyczne i edukacji ekonomicznej. Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ będą mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

więcej ...

01.03.2019

Zmiana siedziby działu Świadczeń Wychowawczych

Szanowni mieszkańcy, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi realizacji świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wychowawczych w jednym miejscu, uprzejmie informujemy, że Dział Świadczeń Wychowawczych (obsługujący program: 500+, 300+, Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej) z dniem 07.03.2019 r. zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji mieszczącej się w budynku głównym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, przy ul. Północnej 9b, piętro III, pok. od nr 312 do 317.

więcej ...

14.02.2019

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Po raz kolejny w Jaworznie jest realizowany Program: Asystent Osoby Niepełnosprawnej w formie powierzenia zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Jaworzna. Podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie

więcej ...

07.12.2018

ZMIANY W USTAWIE O KARCIE DUŻEJ RODZINY

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

więcej ...

29.11.2018

Relacja z Miejskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej

W dniu 15 listopada 2018 r. w Teatrze Sztuk w Jaworznie odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa pn. „Rodzina w procesie przeżywania straty – jak wspomóc rodzinę w obliczu przeżywania niepełnosprawności, diagnozy FAS, trudności emocjonalnych i zachowania”. Konferencja została zorganizowana przez Dział Pieczy Zastępczej tutejszego Ośrodka we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaworznie.

więcej ...

16.11.2018

POPŻ - edycja 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż odbiór paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018 będzie miała miejsce w dniu 21 listopada 2018 r. w godzinach od 16 do 20 w Jaworznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, ul. Elektryków 6.

więcej ...

07.11.2018

Wycieczka do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach-Zdroju

Poranek 14 września 2018 Seniorki i Seniorzy Klubu „Senior+” planowo o godz. 9.00 odjeżdżają z parkingu przy Sklepie Aldi. Jeszcze prze odjazdem zaplanowana kontrola ruchu drogowego komendy miejskiej policji, przechodzi bez zarzutu. Rozentuzjazmowani Uczestnicy zasiadają w autokarze, otrzymują przepyszne kanapeczki i picie aby w trakcie podróży nikt nie osłabł. Droga do Goczałkowic Zdroju jest spokojna i w ponad godzinę docieramy na miejsce.

więcej ...

24.09.2018

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

Z dniem 24 września 2018 r. ruszył nabór wniosków w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd (dot. roku akademickiego 2018/2019), który potrwa do dnia 10 października 2018 r.

więcej ...

18.09.2018

Pomogę, bo mogę!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie poszukuje wolontariuszy. Szukamy osób, które będą nieodpłatnie udzielać korepetycji dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych.

więcej ...

16.08.2018

Lady D. - Dama z Niepełnosprawnością

Ruszyła kolejna 16 edycja konkursu Lady D. - Dama z Niepełnosprawnością. Ideą konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat działalności kobiet z niepełnosprawnością.

więcej ...

13.07.2018

Mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej

W ostatnich miesiącach udało się pozyskać z zasobów gminy i wyremontować mieszkanie przeznaczone na funkcjonowanie zawodowej rodziny zastępczej. Od kilku dni rodzina ta, wraz z przyjętą dwójką dzieci szczęśliwie zamieszkuje w nowym miejscu.

więcej ...

13.07.2018

PODPROGRAM 2017 – efekty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie z terenu województwa Ślaskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

więcej ...

11.07.2018

„Pomaganie to wyzwanie” 2018

W czerwcu 2018 roku zakończyła się V edycja wolontariackiej akcji Pomaganie to wyzwanie, której celem było wsparcie edukacyjne podopiecznych Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

więcej ...

10.07.2018

Komunikat

Dział Świadzczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 rozpoczynający się 1 listopada 2018r. będą przyjmowane w formie papierowej od 1 sierpnia br.

więcej ...

09.07.2018

Komunikat

2 lipca ruszyła kolejna (trzecia w tym roku) edycja prac społecznie użytecznych.
Prace społecznie użyteczne to jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku oraz korzystających z pomocy społecznej.

więcej ...

28.06.2018

Komunikat

Miejski ośrodek pomocy społecznej w jaworznie informuje, że pula środków finansowych pfron przeznaczona w roku 2018 na realizację zadania: zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze została wyczerpana. Wobec powyższego wnioski w ramach ww. Zadań nie będą przyjmowane aż do odwołania.

więcej ...

26.06.2018

Komunikat

Klub „ Senior+” w Jaworznie przy ul. Jana Matejki 24d rozpoczął swoją działalność dnia 22 lutego 2018r. Uczestnikami Klubu „Senior+” są mieszkańcy miasta Jaworzna w wieku 60+, którzy chcą żyć w sposób aktywny i twórczy. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16.00 do 20.00.

więcej ...

26.06.2018

Warsztaty w MDK dla wychowanków rodzin zastępczych

Dzieci i młodzież z rodzin zastępczych, dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków na Osiedlu Stałym, uczestniczyły w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 w kołach zainteresowań pod opieką fachowej kadry instruktorskiej.

więcej ...

25.06.2018

Komunikat

Z dniem 25.06.2018 r. ruszył nabór wniosków w ramach obszarów A2, C2, C4, i D Modułu I programu "Aktywny Samorząd", który potrwa do dnia 30.08.2018 r.

więcej ...

21.06.2018

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 11 czerwca 2018 r. świętowaliśmy drugi dzień, dwudniowych w tym roku, obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji w Teatrze Sztuk w Jaworznie odbyła się konferencja pn. „Dziecko w rodzinie zastępczej”.

więcej ...

21.06.2018

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 9 czerwca 2018 r. świętowaliśmy w tym roku, pierwszy dzień, z dwudniowych obchodów Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej „GEOsfera” odbył się piknik dla rodzin zastępczych oraz zaproszonych gości.

więcej ...

18.06.2018

Informacja

Dnia 28.06.2018r oraz 05.07.2018r dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbywający się na ul. Jagiellońskiej 9 w Jaworznie pok. nr 4 zostaje odwołany.

więcej ...

14.06.2018

Wycieczka edukacyjno-integracyjna do Westernowego Parku Rozrywki TwinPigs w Żorach

W dniu 7 czerwca 2018 r. dzieci i młodzież z rodzin zastępczych wzięli udział w wycieczce edukacyjno-integracyjnej do Westernowego Parku Rozrywki TwinPigs w Żorach. Celem naszego wyjazdu było zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu historii Ameryki i kultury Indian oraz propagowanie działań zwiększających tolerancję w stosunku do mniejszości kulturowych i narodowych.

więcej ...

24.04.2018

KOMUNIKAT

W ramach realizacji zadania publicznego finansowanego z środków budżetu państwa przekazanych przez Miasto Jaworzno, stowarzyszenie pozarządowe "DOGMA" która w 2018 r. prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie tego miasta...

więcej ...

20.04.2018

KOMUNIKAT

Informujemy o nowo otwartym, działającym na zlecenie Ministerstwa Zdrowia od grudnia 2017 roku, Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, w ramach Narodowego Programu Zdrowia...

więcej ...

13.04.2018

KOMUNIKAT

Zmiana wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych.

więcej ...

03.04.2018

KOMUNIKAT

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA MOPS Z DNIEM 03.04.2018 R. RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO, KTÓRY POTRWA: W PRZYPADKU DZIECI DO DNIA 31.08.2018 R., A W PRZYPADKU OSÓB DOROSŁYCH DO 30.04.2018 R.

więcej ...

19.03.2018

KOMUNIKAT

UWAGA STUDENCI !!!
Z DNIEM 19 MARCA 2018 R. ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW NA MODUŁ II PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD, KTÓRY POTRWA DO DNIA 30 MARCA 2018 R.

więcej ...

01.03.2018

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 52/2017 z dnia 28.12.2018 r. z dniem 1 marca 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON...

więcej ...

21.02.2018

KARNAWAŁOWY PRZEPLATANIEC – ZABAWA, KSIĄŻKA, TANIEC

12. lutego Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej wspólnie z pracownikami Działu dla Dzieci i Młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie zorganizowali Bal Przebierańców dla najmłodszych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej...

więcej ...

01.02.2018

UWAGA!

PO RAZ KOLEJNY W JAWORZNIE ŚWIADCZONE SĄ BEZPŁATNIE USŁUGI ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

więcej ...

29.12.2017

Komunikat

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie nr 52/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia terminu porządkowego składania w roku 2018 wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

więcej ...

20.12.2017

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuję, że w dniu 22.12.2017r.s(piątek), będzie czynny w godzinach 7:00 do 12:00.

więcej ...

20.12.2017

Zima w górach

14 grudnia wraz z młodzieżą z Działu Pieczy Zastępczej znowu wyruszyliśmy na szlak.

więcej ...

21.11.2017

Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - OPL (lokalna organizacja partnerska) realizować będzie w siedzibie tutejszego MOPS przy ul. Północna 9b w dniu 27 listopada 2017 r. (piętro III, pokój 311) w godzinach od 8:00 do 14:00 działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności.

więcej ...

07.11.2017

20. lecie zaangażowania, trudnej pracy, miłości i radości

13. października 2017r Dział Pieczy Zastepczej zorganizował spotkanie – niespodziankę dla Państwa Renaty i Jacka Myslińskich, którzy pełnią funkcję rodziny zastępczej od 20 lat. I to własnie z tej okazji, okrągłej rocznicy, zrodził się pomysł na podziękowanie tak wyjątkowym ludziom za wiele lat pełnienia tej trudnej roli.

więcej ...

24.10.2017

Informacja

Zachęcamy do udziału w projekcie "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy na terenie całej Polski.

więcej ...

24.10.2017

Informacja

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień - ważne informacje

więcej ...

13.10.2017

WAŻNE

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

więcej ...

25.09.2017

Uwaga Studenci

Z dniem 25 września 2017 r. rusza nabór wniosków w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd

więcej ...

07.09.2017

Informacja

Wycieczka w góry zorganizowana dla młodzieży z jaworznickich rodzin zastępczych

więcej ...

01.09.2017

Informacja

Czas na zmiany! Rozpoczęcie realizacji projektu pn. Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie” w ramach działania 2.5 POWER

więcej ...

28.08.2017

Komunikat

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych w sprawie okresu zasiłkowego 2017/2018

więcej ...

01.08.2017

Informacja

W dniu 1 sierpnia 2017 r. ruszył nabór wniosków w ramach kolejnych trzech zadań w Module I programu Aktywny Samorząd, który potrwa do dnia 30 sierpnia 2017 r.

więcej ...

31.07.2017

Komunikat

W DNIU DZISIEJSZYM
tj. 31 LIPCA 2017 r.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE
CZYNNY JEST DO GODZINY 14:00

więcej ...

20.07.2017

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 9.1.6 w trybie konkursowym.

więcej ...

04.07.2017

Informacja

W związku z brakiem środków finansowych pfron na realizację zadania:
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Zawiesza się przyjmowanie wniosków W ramach ww. Zadania

więcej ...

22.06.2017

Wycieczka edukacyjno-integracyjna do Krakowa

W dniu 13 czerwca 2017 r. dzieci i młodzież z rodzin zastępczych wzięły udział w wycieczce edukacyjno-integracyjnej do Krakowa. W pierwszej części wyjazdu młodzi ludzie w aktywny i niekonwencjonalny sposób poznawali historię byłej stolicy Polski. Wspólnie z przewodnikiem za pomocą wehikułu czasu grupa przeniosła się do „Średniowiecznego Krakowa”.

więcej ...

22.06.2017

Wolontariat 2017

W czerwcu 2017 roku zakończyła się IV edycja wolontariackiej akcji Pomaganie to wyzwanie, której celem było wsparcie edukacyjne podopiecznych Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. Wolontariusze w dalszym ciągu udzielali dzieciom i młodzieży, wychowankom rodzin zastępczych, nieodpłatnych korepetycji.

więcej ...

01.06.2017

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 27 maja 2017 r. po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji na terenie Ośrodka „GEOsfera” zorganizowany został piknik dla rodzin zastępczych z elementami edukacyjnymi i zajęciami rekreacyjnymi.

więcej ...

31.05.2017

Komunikat

W dniu 01.06.2017r odwołano dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie w godzinach od 12.00 do 17.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie ( pok. 315) III piętro.

więcej ...

21.04.2017

Komunikat

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie informuje, iż od dnia 1 maja 2017 r. ulegają zmianie godziny przyjmowania stron.

więcej ...

21.03.2017

Komunikat

UWAGA STUDENCI
Informujemy, że z dniem dzisiejszym tj. 20 marca 2017 r. ruszył nabór wniosków w ramach MODUŁU II programu AKTYWNY SAMORZĄD

więcej ...

06.03.2017

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 6/2017 z dnia 03.03.2017 r. informuję, iż wyznaczone zostały terminy naboru wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd.

więcej ...

17.02.2017

Informacja

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Jaworzna

więcej ...

06.02.2017

INFORMACJA

W dniu 17 lutego 2017 r. (piątek) Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie będzie NIECZYNNY

więcej ...

16.01.2017

Komunikat

Zmiany we wnioskach w sprawie dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego

więcej ...

16.01.2017

Komunikat

Projekt "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy"

więcej ...

13.01.2017

Komunikat

NOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA OD STYCZNIA 2017r.

więcej ...

09.12.2016

Komunikat

„Segreguję – nie widzę przeszkód”
czyli jak osoby niewidome mogą chronić środowisko

więcej ...

09.12.2016

Ogłoszenie

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI TELEFONAMI W SPRAWIE UDZIELENIA DOFINANSOWANIA DO MODUŁU II INFORMUJĘ, ŻE OBECNIE MIEJSKI OŚRODEK POMOC SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE OCZEKUJE NA ZAWARCIE ANEKSU Z PAŃSTWOWYM FUNDUSZEM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

więcej ...

23.11.2016

Komunikat

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

więcej ...

15.11.2016

Komunikat

Uruchomienie dodatkowej linii telefonicznej w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie.

więcej ...

28.09.2016

Komunikat

Nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

więcej ...

13.09.2016

Komunikat

Ogłoszenie w sprawie powołania lekarzy do składu osobowego MZON Jaworzno

więcej ...

30.08.2016

Komunikat

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych w sprawie okresu zasiłkowego 2016/2017

więcej ...

17.08.2016

Komunikat

Akademia dobrego rodzica - oferta warsztatowa dla rodziców/opiekunów przygotowana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

więcej ...

16.08.2016

Komunikat

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie informuje, iż od miesiąca września 2016 r. zmienione zostają godziny przyjmowania stron.

więcej ...

14.06.2016

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego W Geosferze

W tym roku obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyły się 04.06.2016 roku w Ośrodku Edukacyjno – Geologicznym Geosfera. Zaproszone zostały wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi i bliskimi osobami. Słońce już od samego rana nas rozpieszczało i zapraszało do wspólnego świętowania. Zaproszeni goście przybyli tłumnie tego dnia. Organizatorzy we współpracy z Geosferą mieli wiele do zaoferowania. Program imprezy był bardzo napięty.

więcej ...

01.06.2016

AKTYWNY SAMORZĄD - KOMUNIKAT

Od dnia 1 czerwca 2016 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I, który potrwa do dnia 30 sierpnia 2016 r. W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną oraz zawodową.

więcej ...

17.05.2016

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie konkursu na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2016.

więcej ...

29.04.2016

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie przyznawania dofinansowań do TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH dla dzieci do 18 roku życia.

więcej ...

31.03.2016

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie przyznawania dofinansowań do TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

więcej ...

21.03.2016

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie terminu naboru wniosków w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD

więcej ...

03.02.2016

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Od 1 stycznia 2016 roku po raz kolejny w Jaworznie realizowany jest w formie powierzenia zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Jaworzna program: Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

więcej ...

18.01.2016

AKADEMIA WŁASNEGO ROZWOJU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie od 01 stycznia 2016r. realizuje projekt „AWR – Akademia Własnego Rozwoju w Jaworznie”. Projekt jest realizowany w Partnerstwie z Ośrodkiem Wpierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie.

więcej ...

14.01.2016

„Tolerancja na warsztat!”

Dzięki współpracy z Fundacją Wspierania Działań Artystycznych „Wolna Sztuka” i Fundacją „Babel Images” dzieci i młodzież z jaworznickich rodzin zastępczych zostały zaproszone do wzięcia udziału w kampanii na rzecz tolerancji oraz zwalczania mowy nienawiści w internecie pt. ”Tolerancja na warsztat”.

więcej ...

11.01.2016

KOMUNIKAT

Wykaz sklepów realizujących bony towarowe od 1 stycznia 2016 rok

więcej ...

04.01.2016

KOMUNIKAT w sprawie zasady „złotówka za złotówkę”

Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że od 1 stycznia 2016 r., zmieniły się zasady przyznawania zasiłków rodzinnych, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, które od 1 listopada 2015 r. wynosi 674 zł. na osobę w rodzinie lub gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne odpowiednio 764 zł.

więcej ...

04.01.2016

KOMUNIKAT

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. W ramach tego projektu także w Jaworznie powstały 4 punkty, w których można będzie otrzymać fachowe doradztwo.

więcej ...

25.12.2015

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie w sprawie ustalenia terminu porządkowego składania w roku 2016 wniosków, a także w sprawie ustalenia kryteriów oraz ogólnych zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wnioski w sprawie dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wydawane i przyjmowane będą od dnia 25 stycznia 2016 r.

więcej ...

03.12.2015

Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Jaworznie

Starzenie się ludzi jest zjawiskiem globalnym, a kraje europejskie w tym Polska, są populacjami starzejącymi się. W Polsce odsetek osób powyżej 60 roku życia stanowi ponad 20 % ogółu populacji i według prognoz demograficznych, będzie w ciągu lat następnych – wzrastał.

więcej ...

02.11.2015

POMAGANIE JEST DOBREM

Potrzebni od zaraz
Młodzi, zdolni, z entuzjazmem i otwartym sercem.
Potrzebni od zaraz do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Wysokie wynagrodzenie :)

więcej ...

12.10.2015

Podwyżka kryterium i świadczeń rodzinnych

Przypominamy ponownie, iż od 1 listopada br. obowiązywać będzie podwyższone o 100 zł kryterium dochodowe – 674 zł na osobę w rodzinie i 764 zł na osobę w rodzinie wychowującej niepełnosprawne dziecko.

więcej ...

29.09.2015

„TOLERANCJA NA WARSZTAT”

Dzięki współpracy z Fundacją Wspierania Działań Artystycznych „Wolna Sztuka” i Fundacją „Babel Images” dzieci i młodzież z jaworznickich rodzin zastępczych zostały zaproszone do wzięcia udziału w kampanii na rzecz tolerancji oraz zwalczania mowy nienawiści w internecie pt. ”Tolerancja na warsztat”.

więcej ...

29.09.2015

Warsztaty edukacyjne – zasady prawidłowego żywienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, że w najbliższy czwartek tj. 1 października br. od godz. 10.00 do 14.00
w sali nr 19 budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 odbędą się warsztaty edukacyjne
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Będą to pierwsze z cyklu spotkań zaplanowanych przez Śląski Bank Żywności, który jest koordynatorem unijnej pomocy żywnościowej w naszym regionie.

więcej ...

10.09.2015

Konkurs na organizacje partnerską

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajduje się ogłoszenie o naborze konkursowym na organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

więcej ...

31.08.2015

Wcześniej wniosek - wcześniej zasiłek

Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny do końca września br. spowoduje wcześniejsze wypłacenie świadczenia. Formularze na nowy okres zasiłkowy można składać już z dniem 1 września.

więcej ...

24.08.2015

Bezpieczeństwo pracowników socjalnych

W ramach pełnionych obowiązków pracownicy socjalni zobligowani są ustawowo do przeprowadzania wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskującego o pomoc. Trafiają ze wsparciem w bardzo różne środowiska. Nierzadko są to klienci zdeterminowani swoją trudną sytuacją, w kryzysie, z zaburzeniami emocji, w uzależnieniu, którzy nie kontrolują swych zachowań i stwarzają poważne zagrożenie dla innych. Wtedy pracownik socjalny jest na pierwszej linii. Jego bezpieczeństwo wymaga wsparcia.

więcej ...

10.08.2015

Pomoc żywnościowa

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

więcej ...

20.07.2015

Wolontariat

W czerwcu 2015 roku zakończyła się II edycja wolontariackiej akcji, którego celem było wsparcie edukacyjne podopiecznych Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

więcej ...

26.06.2015

Stanowisko RPO ws. kart parkingowych

Przeprowadzona przez Rzecznika analiza wyjaśnień Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a w szczególności argumentacji uzasadniającej wprowadzenie nowych zasad wydawania kart parkingowych i ograniczenie katalogu podmiotów uprawnionych do karty parkingowej, prowadzi do wniosku, że znowelizowane przepisy Prawa o ruchu drogowym nie naruszają konstytucyjnej zasady ochrony praw słusznie nabytych.

więcej ...

12.06.2015

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W sobotni wieczór 30 maja br. w Teatrze Sztuk odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W tym roku było to spotkanie z „Piosenką odkopaną” - wydanie specjalne, dedykowane rodzinom zastępczym mieszkającym w Jaworznie. Po części muzycznej wykonano wspólną fotografię będącą pamiątką tego miłego wieczoru i zaproszono wszystkich gości na poczęstunek.

więcej ...

28.05.2015

Życzenia

W związku z przypadającym na dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego składamy Wszystkim Rodzinom Zastępczym życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, wielu sił w wypełnianiu trudnej, ale i pięknej roli oraz aby uśmiech był częstym gościem na twarzach Państwa podopiecznych, będąc źródłem siły i radości na każdy kolejny dzień.

Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

26.05.2015

WAŻNE!!!!!

Z dniem 3 czerwca 2015 r. obowiązuje nowy druk
WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ
podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2015, poz. 691)

więcej ...

13.05.2015

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych

Przypominamy, że w dniach 13.05.2015 r. (w godzinach 7-15) i 14.05.2015 r. (w godzinach 7 - 17) zawierane będą umowy na dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II

więcej ...

07.05.2015

XV Dni Godności Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie

W dniach od 12 maja do 14 maja br. w Jaworznie obchodzone będą „Dni Godności Osób Niepełnosprawnych”. Jest to akcja o wieloletniej już tradycji i wyjątkowym charakterze. Podejmowane działania zmierzają do pełnej integracji środowiska osób niepełnosprawnych oraz włączenia ich w życie lokalnej społeczności.

więcej ...

06.05.2015

Wolontariat

Od 2014 roku Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie organizuje wolontariat dla dzieci i młodzieży, którzy przebywają w rodzinach zastępczych. Dzięki wsparciu wolontariuszy oferujemy młodym ludziom mającym problemy z nauką poszczególnych przedmiotów wsparcie w postaci bezpłatnych korepetycji.

więcej ...

14.04.2015

Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

Do 28 kwietnia br. we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 doradcy podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

więcej ...

31.03.2015

Komunikat

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2015.

więcej ...

11.03.2015

TERMINY NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" W 2015 ROKU.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie nr 7/2015 z dnia 10.03.2015 r. wnioski w ramach Modułu I wydawane i przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 01.06.2015 r. do 30.08.2015 r. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie wyznaczył dwa terminy przyjmowania wniosków w zakresie Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski w ramach Modułu II (semestr letni) wydawane i przyjmowane będą od dnia 16.03.2015 r. do 30.03.2015 r., natomiast wnioski w ramach Modułu II (semestr zimowy) wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.09.2015 r. do 30.09.2015 r.

więcej ...

05.03.2015

Komunikat

Po zimowej przerwie czas na POLIGON RODZICA - czyli warsztaty dla rodziców nastolatków. Jak wiadomo okres dojrzewania to szczególnie trudny czas zarówno dla młodych ludzi jak i ich rodziców, dlatego też w trakcie 6 spotkań będzie okazja do wymiany doświadczeń, poznania specyfiki okresu dojrzewania, porozmawianiu o tym jakie występują zagrożenia związane z dojrzewaniem i jak można im zapobiegać. Zapraszam Wszystkich rodziców i opiekunów nastolatków.
Zajęcia będą prowadzone przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie
Zapraszam - Katarzyna Kotulska 608 163 335

30.01.2015

Komunikat

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NR 5/2015 Z DNIA 30.01.2015 R. ZAWIESZA SIĘ PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO NABYCIA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH OD DNIA 02.02.2015 R. ZE WZGLĘDU NA WYCZERPANIE SIĘ W CHWILI OBECNEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH POBRANYCH ZALICZKOWO NA TO ZADANIE W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 R. Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

30.01.2015

Komunikat

Szanowni Państwo!
W Nowym Roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaczyna nową edycje warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców. Warsztaty adresowane są głównie dla rodziców dzieci w wieku szkolnym ( szkoła podstawowa ) oraz przedszkolnym.

19.01.2015

Komunikat

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NR 40/2014 Z DNIA 17.12.2014 R. WNIOSKI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH ORAZ LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ, WYDAWANE BĘDĄ OD DNIA 20 STYCZNIA 2015 R., A PRZYJMOWANE W TERMINIE OD DNIA 2 MARCA 2015 R. DO DNIA 31 MARCA 2015 r. NIOSKI DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA DO NABYCIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO WYDAWANE BĘDĄ OD DNIA 20 STYCZNIA 2015 R., A PRZYJMOWANE OD DNIA 2 MARCA 2015 R. WNIOSKI DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA DO NABYCIA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH WYDAWANE I PRZYJMOWANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO OD DNIA 20 STYCZNIA 2015 R.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl