Aktualności|

Celem zadania jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnym intelektualnie, ubogim, bezdomnych, uzależnionych, samotnym, które są mieszkańcami miasta Jaworzna zdobycia wiedzy i kompetencji potrzebnych do samodzielnego życia poprzez uczestnictwo w różnych formach pomocowych.

Termin realizacji zadania: 10.05.2023 – 30.11.2023

Miejsce realizacji zadania: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno,
Jaworzno, Koszarowa 1

Telefon: 32 616 25 57

W ramach zadania beneficjenci skorzystają z:

  • konsultacji z psychologiem;
  • konsultacji psychiatrycznych;
  • arteterapii;
  • warsztatów kulinarnych;
  • warsztatów ogrodniczych;
  • spotkania integracyjnego;


Projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Jaworzna

Comments are closed.