Aktualności|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji

rodziny wspierającej

Poszukujemy osób, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym

w znajdowaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

RODZINA WSPIERAJĄCA przy współpracy asystenta rodziny,

pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych w tym:

w opiece i wychowaniu dziecka;

prowadzeniu gospodarstwa domowego;

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

RODZINA WSPIERAJĄCA zajmuje się w szczególności:

organizowaniem czasu wolnego, pomocą w nauce dzieciom z rodzin wspieranych;

udzielaniem wskazówek dotyczących codziennego funkcjonowania;

wypracowaniem w rodzinie wspierającej odpowiednich nawyków.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Pracownicy Działu Strategii i Rozwoju Usług Społecznych:
ul. Jagiellońska 9 | 43-600 Jaworzno | 32 618 18 39 lub 32 618 18 72 Pracownicy Działu Aktywizacji i Wsparcia Rodziny:
ul. Grunwaldzka 235 | 43-600 Jaworzno | 32 762 91 85 lub 32 618 18 27

Comments are closed.