Aktualności|

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno we współpracy z Urzędem Miasta
Jaworzno realizuje projekt: Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych w Jaworznie


Termin realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.07.2023
Miejsce realizacji: Jaworzno , ul. Solskiego 3a i ul. Koszarowa 1


Prowadzenie Schronisk dla Osób Bezdomnych w Jaworznie – Celem realizowanego zadania jest udzielenie
tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, którzy wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości nie są w stanie zapewnić sobie innego lokalu mieszkalnego oraz doprowadzenie do możliwie
pełnego usamodzielnienia i integracji społecznej tych osób.


Odbiorcami zadania są osoby bezdomne, których miejscem pobytu jest gmina Jaworzno. Realizacja
powyższego celu będzie poprzez skierowanie w formie administracyjnej osób bezdomnych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Jaworzna

Comments are closed.