Aktualności|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, że z dniem 31.01.2023 r. Dział Świadczeń Osłonowych zakończył swoją działalność.

Jednocześnie informujemy, że:

  • realizację świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przejął Dział Świadczeń Alimentacyjnych,
  • natomiast sprawy dotyczące: świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) obowiązujące do 31.05.2022 r. oraz dodatku osłonowego przejął Dział Świadczeń Rodzinnych. Działy te znajdują się na parterze w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b.

Comments are closed.