Aktualności|

Jak informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, dzieci i młodzież wymagające konsultacji i terapii psychologicznej oraz psychiatrycznej mogą uzyskać wsparcie w poradniach psychologiczno – psychoterapeutycznych. Są to ośrodki I stopnia referencyjności zlokalizowane na terenie całego kraju. Można w nich uzyskać specjalistyczną pomoc, bez skierowania.

Świadczenia udzielane w Ośrodkach są nieodpłatne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

  • porada psychologiczna diagnostyczna;
  • porada psychologiczna;
  • Zesesja psychoterapii indywidualnej;
  • sesja psychoterapii rodzinnej;
  • sesja psychoterapii grupowej;
  • sesja wsparcia psychospołecznego;
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

W naszym mieście takim Ośrodkiem jest Centrum REHABILIS Jaworzno, przy ulicy Zacisze 15, tel. 531-133-668

Wykaz poradni pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/…/ochrony-zdrowia-psychicznego…/.

Comments are closed.