Aktualności|

Informujemy, że uległa zmianie siedziba Działu Reintegracji Społecznej i Zawodowej, mieszczącego się dotychczas przy ul. Grunwaldzkiej 235. Od 21.09.2022 r. dział mieści się przy ul. Inwalidów Wojennych 14, w pokojach nr 15, 16 i 17. Jest to II piętro budynku, obok Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Jednocześnie informujemy, że numery kontaktowe do pracowników działu nie uległy zmianie:
(32) 618-18-57 oraz (32) 618-18-58.

Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej zajmuje się m.in.:

  • organizacją prac społecznie użytecznych,
  • prowadzeniem programów reintegracji społecznej i zawodowej,
  • wsparciem dla osób bezrobotnych,
  • poradnictwem specjalistycznym dla osób w kryzysie uzależnienia.

Comments are closed.