Aktualności|

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi przygotowało pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii “Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań sie ofiarą handlu ludźmi.”

Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim

  • identyfikacja ofiar handlu ludźmi,
  • podejmowanie działań interwencyjnych,
  • prowadzenie schronisk dla ofiar,
  • kompleksowe wsparcie ofiar handlu ludźmi (zakwaterowanie, opieka medyczna i psychologiczna, konsultacje prawne),
  • poradnictwo prewencyjne oraz udzielanie konsultacji dla instytucji i organizacji.

Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

  • +48 22 628 01 20 (24/7 całodobowo)
  • +48 22 628 99 99* (poniedziałek – czwartek 9:00 – 18:00, piątek 9:00 – 14:00*)
  • e-mail:

Więcej informacji na stronie Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi – link poniżej

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi

https://policja.pl/pol/kgp/biuro-kryminalne/struktura/wydzialy/wydzial-do-walki-z-hand/100079,Wydzial-do-walki-z-Handlem-Ludzmi.html

https://kcik.pl/

Comments are closed.