Aktualności|

WAŻNA INFORMACJA!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, że z dniem 01.06.2022 r. Dział Świadczeń Wychowawczych, w wyniku nowelizacji ustawy, kończy swoją działalność. Tego samego dnia rozpoczyna swoją działalność Dział Świadczeń Osłonowych, który w swoim zakresie zadań będzie obejmował:

  • wypłatę dodatku osłonowego,
  • realizację świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,
  • oraz sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) z lat ubiegłych.

Ponadto przypominamy, że wszelkie sprawy bieżące związane ze świadczeniem wychowawczym są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jaworznie.

Dział Świadczeń Osłonowych będzie miał swoją siedzibę w głównym budynku MOPS w Jaworznie, przy ul. Północnej 9b, III piętro, pok. nr 316, nr tel. 32 762 91 95

Comments are closed.