Aktualności|

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzno
realizuje projekt: Nie jesteś sam – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta Jaworzna poprzez przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym.
Termin realizacji zadania: 01.01.2022 – 31.12.2022
Zadanie realizowane jest w budynkach schroniska w Jaworznie przy ul. Koszarowej 1 i
ul. Solskiego 3a.
Stowarzyszenie w ramach realizowanego programu świadczyć będzie usługi obejmujące działania:
•prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, poradnictwo indywidualne
•udzielanie pomocy socjalnej
•organizowanie zajęć i warsztatów z autoprezentacji, przygotowanie dokumentów niezbędnych do podjęcia
•pracy, poradnictwo doradcy zawodowego, pracownika socjalnego,
•organizowanie warsztatów budowlanych
Telefon: 32 615 19 30, 32 616 25 57

Projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Jaworzna

Comments are closed.