Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program 500plus
Wersja dla niedowidzących

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

ADRES DO KORESPONDENCJI:

43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b

tel. (0-32) 618-18-40 fax (0-32) 618-18-41

email: mops@mops.jaworzno.pl

www: mops.jaworzno.pl

NIP: 632-000-82-13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie czynny jest:

pon-pt.: 07.00 - 15.00

Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Świadczeń Alimentacyjnych, Dział Świadczeń Wychowawczych oraz Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych obsługują interesantów:

poniedziałek: w godz. od 8.00 do 14.00

wtorek: w godz. od 8.00 do 14.00

środa: DZIEŃ WEWNĘTRZNY (bez obsługi stron)

czwartek: w godz. od 8.00 do 15.00 (dyżur wybranych pracowników: w godz. od 15.00 do 17.00)

piątek: w godz. od 8.00 do 14.00

Dyrektor lub jego zastępcy przyjmują:

w Poniedziałek w godz. od 9.00 do 15.00

w Czwartek w godz. od 15.00 do 17.00

Masz pytanie ?

Pozostałe komórki organizacyjne MOPS Jaworzno

kliknij na odpowiedni dział by zapoznać się ze szczegółami

Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 (Śródmieście) Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 (Osiedle Podłęże) Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 (Osiedle Stałe) Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 (Szczakowa) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinne Dział ds. Bezdomności Dział Świadczeń Społecznych Dział Świadczeń Rodzinnych Dział Świadczeń Alimentacyjnych Dział Świadczeń Wychowawczych Program "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna" Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Stanowisko ds. Sprawozdań, Statystyki i Analiz Dział Domów Pomocy Społecznej i Usług Opiekuńczych Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej Dział Pieczy Zastępczej Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej Dział Strategii i Projektów Społecznych Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie z siedzibą w Jaworznie przy ul. Północnej 9b, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane są przetwarzane w celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy o pomocy społecznej;
 • Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • Ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • Ustawy Ordynacja podatkowa;
 • Ustawy o samorządzie terytorialnym;
 • oraz aktów wykonawczych.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
 • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniniaPaństwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych

Projekt i realizacja: DevSpace.pl