Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

12.03.2014

Inauguracja Projektu systemowego „AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie” na lata 2014-2015

W siedzibie Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie odbyło się spotkanie z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na którym omówiono plan działań projektu na rok 2014 wraz z zakresem merytorycznym wsparcia dla nowych Uczestników projektu.

Spotkanie prowadziła Wiesława Szadkowska - kierownik Działu Strategii i Projektów Społecznych MOPS. Wśród pracowników socjalnych MOPS rozdysponowane zostały karty kandydatów do udziału w projekcie zarówno dla osób młodych jak i dorosłych. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, grupę docelową w latach 2014 – 2015 stanowić będą osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej (oraz ich otoczenie)
w tym m.in.:

  • osoby bezrobotne,
  • osoby nieaktywne zawodowo: m.in. młodzież od 15 do 25 r.ż., która sama korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub z tej pomocy korzysta najbliższa rodzina,
  • osoby zatrudnione.

Wśród tych osób minimum 10% to osoby niepełnosprawne oraz dodatkowo minimum 16% to osoby pomiędzy 15 a 30 r.ż. W projekcie planuje się realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie staży, praktyk lub pracy w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach w tym podmiotach ekonomii społecznej, jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba uwzględnienia powyższego instrumentu. W projekcie minimum 64% osób będą stanowiły kobiety. Zapraszane będą osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, którzy zostaną wytypowani/wskazani przez pracowników socjalnych MOPS.

W spotkaniu wziął udział Dyrektor MOPS Czesław Smalcerz, który przedstawił założenia nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz 3 projekty uchwał Rady Miejskiej w zakresie dożywiania.

AWR AWR

Projekt i realizacja: DevSpace.pl