Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

16.05.2014

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którym z dniem 1 lipca 2013 r. wygasło prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mogą się już ubiegać o przyznanie zaległych świadczeń.

Z dniem 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567). Realizując zapisy ustawy, wszystkie osoby, którym z dniem 1 lipca 2013 r. wygasło prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, otrzymają do końca maja br. pisemne informacje na temat możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna są już dostępne w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Północnej 9b, pok.10 (parter). Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy pod numerami telefonów: (32) 61-81-794, -788 oraz -786.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl