Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

Podwyżka kryterium i świadczeń rodzinnych

Przypominamy ponownie, iż od 1 listopada br. obowiązywać będzie podwyższone o 100 zł kryterium dochodowe – 674 zł na osobę w rodzinie i 764 zł na osobę w rodzinie wychowującej niepełnosprawne dziecko.

Wraz ze wzrostem kryterium dochodowego od 1 listopada br. wzrosną także kwoty niektórych świadczeń rodzinnych:

  RODZAJ ŚWIADCZENIA
  STARA KWOTA
  NOWA KWOTA
  UWAGI
  ZASIŁEK RODZINNY
  77 zł do 5-go roku życia
  89 zł
  wzrost o 12 zł
  106 zł powyżej 5-go do 18 r.ż.
  118 zł
  wzrost o 12 zł
  115 zł powyżej 18 r.ż. do 24 r.ż.
  129 zł
  wzrost o 14 zł
  DODATEK Z TYTUŁU
  KSZTAŁCENIA
  I REHABILITACJI
  60 zł do 5-go r.ż.
  80 zł
  wzrost o 20 zł
  80 zł powyżej 5-go r.ż
  100 zł
  wzrost o 20 zł
  DODATEK Z TYTUŁU
  SAMOTNEGO
  WYCHOWYWANIA DZIECKA
  170 zł
  185 zł
  wzrost o 15 zł
  250 zł
  (w przypadku dziecka
  niepełnosprawnego)
  265 zł
  wzrost o 15 zł
  DODATEK Z TYTUŁU
  WYCHOWYWANIA DZIECKA
  W RODZINIE
  WIELODZIETNEJ
  80 zł
  (na trzecie i kolejne dziecko)
  90 zł
  wzrost o 10 zł
  DODATEK Z TYTUŁU
  DOJAZDU DO SZKOŁY POZA
  MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
  50 zł
  63 zł
  wzrost o 13 zł
  DODATEK Z TYTUŁU
  ZAMIESZKANIA W ZWIAZKU
  Z NAUKĄ W SZKOLE POZA
  MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
  90 zł
  105 zł
  wzrost o 15 zł


Wysokość pozostałych świadczeń pozostaje bez zmian.

  RODZAJ
  ŚWIADCZENIA
  KWOTA
  DODATEK Z TYTUŁU
  URODZENIA DZIECKA
  1 000 zł
  „BECIKOWE”
  1 000 zł
  DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI
  NAD DZIECKIEM W OKRESIE
  KORZYSTANIA Z URLOPU
  WYCHOWAWCZEGO
  400 zł
  DODATEK Z TYTUŁU
  ROZPOCZĘCIA ROKU
  SZKOLNEGO
  100 zł
  ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
  153 zł
  SPECJALNY ZASIŁEK
  OPIEKUŃCZY
  520 zł
  ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  520 zł


Więcej na temat planowanych w najbliższych latach podwyżek: http://mops.jaworzno.pl/aktualnosci/komunikat_22_06_2015.html

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Jaworzno: Źródło energii. Oficjalny serwis internetowy Jaworzna.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl