Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

18.03.2014

Pomoc w formie drewna opałowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie kolejny rok realizuje ( 9 edycja ) akcję pomocy w formie nieodpłatnego przekazywania drewna opałowego najuboższym osobom i rodzinom z terenu naszego miasta.

Podstawą udzielania takiej formy wsparcia jest uchwała Nr XXXIX/469/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2005 roku ( zmiana : uchwała Nr V/47/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ). Drewno pochodzi z wycinki drzewostanu z terenów gminnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Centrum Integracji Społecznej zajmuje się organizacją wszystkich praktycznych czynności mających na celu prawidłowe i racjonalne wykonanie zadania. Całe przedsięwzięcie realizowane jest w ścisłej współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za wycinkę tj. Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych , Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, Wydziałem Skarbu Urzędu Miejskiego. W ich zakresie leży przewiezienie wyciętych drzew w elementach umożliwiających transport na plac Centrum Integracji Społecznej przy ul. Szczakowskiej 44, gdzie drewno poddawane jest dalszej obróbce polegającej na rozdrobnieniu i nadaniu mu charakteru materiału opałowego. Następnie układane jest w pryzmy wielkości 2 metrów przestrzennych i wydawane klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej. Koszty cięcia i układania drewna ponosi MOPS.

W 2013 r. wydano 531 metrów przestrzennych drewna. Z pomocy skorzystały 263 osoby ( rodziny). W bieżącym roku powyższe działania są kontynuowane.

Drewno opałowe MOPS Drewno opałowe MOPS

Projekt i realizacja: DevSpace.pl