Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikatyUWAGA STUDENCI!


Z dniem 23 września 2019 r. rusza nabór wniosków w ramach Modułu II programu "Aktywny Samorząd", który potrwa do 10 października 2019 r. - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dla wniosków dotyczących bieżącego roku szkolnego/akademickiego). Druki wniosków można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej MOPS lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b pok 4 w poniedziałki, wtorki i piątki od 8:00 do 14:00 oraz w czwartki od 8:00 do 15:00 - środa jest dniem wewnętrznym bez obsługi stron.

Do pobrania


Z dniem 01.08.2019 r. ruszył nabór wniosków w ramach obszarów A1, A4, B1, B2, B3 i B4, C3, C5 Modułu I programu "Aktywny Samorząd", który potrwa do dnia 31.08.2019 r. Wnioski można pobrać poniżej lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (parter pok. 4) w poniedziałki i wtorki od 8-14 w czwartki od 8-16 oraz w piątki od 8-13 - środa jest dniem wewnętrznym bez obsługi stron.


Z dniem 24.06.2019 r. ruszył nabór wniosków w ramach obszarów A2, A3, B5, C2, C4 i D Modułu I programu "Aktywny Samorząd", który potrwa do dnia 31.08.2019 r. Wnioski można pobrać poniżej lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (parter pok. 4) w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 8-14 oraz w czwartki od 8-15 - środa jest dniem wewnętrznym bez obsługi stron.


W związku z uruchomieniem przez PFRON dofinansowania do wózków elektrycznych wnioski w tym obszarze (C1) wydawane będą od 5 sierpnia br do 31 sierpnia 2019 r.

ZADANIE A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym:

ZADANIE A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym:

ZADANIE A3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym:

ZADANIE A4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym:

ZADANIE B1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku w stopniu znacznym:

ZADANIE B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

ZADANIE B3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu umiarkowanym:

ZADANIE B4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mających problemy w komunikowaniu się za pomocą mowy:

ZADANIE B5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego w ramach programu dla osób ze znacznym stopniem lub orzeczeniem o niepełnosprawności:

ZADANIE C1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

ZADANIE C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności:

ZADANIE C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

ZADANIE C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności:

ZADANIE C5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

ZADANIE D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
UWAGA WNIOSKODAWCY PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD


W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:
 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
   • do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW REALIZACJI PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2019 ROKU. WYZNACZONE ZOSTAŁY TERMINY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ.

 1. Wnioski w ramach Modułu I: Obszar A2, A3, B5, C2, C4 i D wydawane i przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 24.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
 2. Wnioski w ramach Modułu I: Obszar A1, A4, B1, B2, B3 i B4, C3, C5 wydawane i przyjmowane będą w terminie od dnia 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r.

Wysokość dofinansowania


Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.


Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5) można zapoznać się pod tym adresemZarząd PFRON w 2019 roku zwiększył maksymalną kwotę dofinansowania w dotychczasowych zadaniach:


 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu
  • z kwoty 8.000 zł do 10.000 zł,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:
  • koszty kursu i egzaminów - z kwoty 1.600 zł do 2.100 zł,
  • pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy - koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - z kwoty 600 zł do 800 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania:
  • dla osoby niewidomej – z kwoty 20.000 zł do 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie, z kwoty 12.000 zł do 15.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - z 8.000 zł do 9.000 zł,
 • pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - z 3.000 zł do 3.500 zł.


W nowych zadaniach maksymalna kwota dofinansowania wynosi:


 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii: dla kosztów kursu i egzaminów kategorii innej niż „B” – 3.500 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł, dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
 • zakup/montaż oprzyrządowanie samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 4.000 zł,
 • szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu) – 3.000 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6.000 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 2.500 zł,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w programie
  • 1.500 zł,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 5.000 zł.


Wyznaczono minimalny, wymagalny udział własny w przypadku nowych zadań w Module I:


 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 15%,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii – 25%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) – 30%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
  • osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 10%,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu – 10%,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 35%.


UWAGA STUDENCI!


Z dniem 18 marca 2019 r. rusza nabór wniosków w ramach Modułu II programu "Aktywny Samorząd", który potrwa do 30 marca 2019 r. - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019). Druki wniosków można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej MOPS lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b pok 4 w poniedziałki, wtorki i piątki od 8:00 do 14:00 oraz w czwartki od 8:00 do 15:00 - środa jest dniem wewnętrznym bez obsługi stron.

Do pobrania


Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:


 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW


 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie wyznaczył dwa terminy przyjmowania wniosków w zakresie Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
 • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 wydawane i przyjmowane będą od dnia 18.03.2019 r. do 30.03.2019 r.
 • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 wydawane i przyjmowane będą od dnia 23.09.2019 r. do 10.10.2019 r.


Wysokość dofinansowania


Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2019 roku.


Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:


 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. - M.P. 2018, poz. 911), według wzoru: [(3.399 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcyWarunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia


Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:


 • 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
 • 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.Przekazanie przyznanych środków finansowych


Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny


Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:


 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.Warunki zmniejszenia dofinansowania


Dodatek nie przysługuje, w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.


Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)


Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, w związku z tym rzeczywisty udział własny w kosztach czesnego na drugim i kolejnych kierunkach, wyniesie 65%).


Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy


Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki


 1. Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
  1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

   z uwzględnieniem pkt 2;
 2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
 3. Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
 4. Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
 5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 6. Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania.

Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).


W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.Dodatkowo, przypominamy:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

WNIOSKI DOT. POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ BĘDĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA W WW. TERMINACH BEZPOŚREDNIO ZE STRONY MOPS LUB W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ UL. PÓŁNOCNA 9B POK 4 (PARTER) W PONIEDZIAŁKI, WTORKI I PIĄTKI W GODZ. 8:00 DO 14:00 ORAZ W CZWARTKI OD 8:00 DO 15:00 - ŚRODA JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM BEZ OBSŁUGI STRON

Projekt i realizacja: DevSpace.pl